Пропонуємо спiвпрацю дизайнерам iнтер’єру, виробникам маблiв, ковалям, керамiстам, ювелiрам та iншим творчiм особистостям.